فلورایدتراپی

فلورایدتراپی دکتر مجتبی عبدالهی

فلوراید تراپی چیست و چه اهمیتی دارد؟


فلوراید تراپی به معنای کاربرد موضعی فلوراید به صورت دوره ای بر روی دندان ها، به منظور افزایش مقاومت آن‌ها در برابر پوسیدگی است.

استفاده دوره ای از فلوراید در مطب سبب کاهش قابل توجهی در وقوع پوسیدگی دندانی و توقف پوسیدگی های اولیه در کودکان و بالغین می شود. در نتیجه کاربرد حرفه ای فلوراید موضعی برای کاهش پوسیدگی دندان توصیه می شود.


در فلورایدتراپی دندانپزشک فلوراید را به‌صورت ژل یا وارنیش روی دندان ها بکار می برد. توصیه می شود فلورایدتراپی در مطب و توسط دندانپزشک ، از وقتی که همه دندان های شیری رویش یافتند شروع شود و بسته به وضعیت و شاخص های پوسیدگی کودک هر ۳ ماه تا ۶ ماه تکرار شود.

فلوراید تراپی هم برای دندان‌های شیری و هم برای دندان‌های دایمی قابل اجرا می باشد.

راهنمای مراقبت بعد از فلورایدتراپی با وارنیش فلوراید

مراقبت‌هایی که بعد از فلوراید تراپی الزامیست یادآور می‌شود:

  • فرد باید از خوردن، نوشیدن و شستن دهان به مدت سی دقیقه اجتناب کند.
  • تا صبح روز بعد، ازخوردن غذاهای ساینده اجتناب کند.
  • تا صبح روز بعد، از مسواک زدن خودداری کند.
  • تغییر رنگ دندان‌ها موقتی می باشد و بعد از ۲۴ ساعت به حالت اول بر می گردد.
  • انجام فلوراید تراپی بسته به وضعیت و شاخص های پوسیدگی کودک هر ۳ ماه تا ۶ ماه باید تکرار شود.